Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Logo - Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie - informacje

Dane teleadresowe

Adres
A. A. Kryńskiego 10
21-400 Łuków
Powiat Łukowski
Telefon
(0-25) 798-26-39
(0-25) 798-39-98
Fax
fax. (0 25) 798 26 39
E-mail

Strona internetowa
NIP
825-10-42-365
REGON
00290239

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Opis mapy

Dodatkowe informacje

Szkoła medyczna w Łukowie została powołana do życia 1 września 1963 roku jako Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Od  tego czasu przeszła wiele przeobrażeń, podyktowanych zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego. Poprzez Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe, Zespół Szkół Medycznych, od 1 września 2017 roku funkcjonuje pod nazwą Szkoła Policealna –Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka. W skład jednostki wchodzą dwie placówki: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe i Internat.

 Szkoła działa na podstawie:

 1.  Uchwały Nr XXXV/476/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017r. wydanej w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkoły policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie

 2. Uchwały Nr XXXVI 547/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 4 lipca 2005r. wydanej w sprawie przekształcenia dotychczasowej szkoły policealnej - Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie przekształca się z dniem 1 września 2005r. w szkołę ponadgimnazjalną-policealną o nazwie Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie.

 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59,949).

 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz 60 z późn. zm.).

 5. Statutu Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.

Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Lubelskiego.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny - Lubelski Kurator Oświaty.


Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe jest szkołą publiczną, policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez OKE.


Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe prowadzi kształcenie zgodnie z zadaniami planowymi, przydzielanymi w każdym roku przez organ prowadzący, w zawodach objętych klasyfikacją zawodową, (zgodnie z rozporządzeniem MEN).

W  roku szkolnym 2021/2022 szkoła kształci, zgodnie z wymogami podstawy programowej, w następujących zawodach:

1) technik usług kosmetycznych,

2) technik masażysta,

3) opiekun medyczny,

4) higienistka stomatologiczna,

5) terapeuta zajęciowy,

6) technik sterylizacji medycznej,

7) opiekunka dziecięca,

8) podolog.

Szkoła realizuje kształcenie osób dorosłych w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.

Dla osób uczących się poza miejscem stałego zamieszkania Studium prowadzi internat.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Kępka Marlena
Data wytworzenia informacji:
06-12-2022
Osoba wprowadzająca informację:
Kępka Marlena
Dodano do BIP dnia:
06-12-2022 11:06:22