Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Logo - Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Władze

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Anna Sołtyszewska Stanowisko:Dyrektor
0 1
Małgorzata Przeździak Stanowisko:Kierownik szkolenia praktycznego
0 2
Agnieszka Rościńska Stanowisko:Kierownik Internatu
0 3
Jolanta Stolarczyk Stanowisko:Kierownik gospodarczy
Email:
0 4