Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Logo - Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

Władze

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Anna Sołtyszewska Stanowisko: Dyrektor
0 1
Małgorzata Przeździak Stanowisko: Kierownik szkolenia praktycznego
0 2
Agnieszka Rościńska Stanowisko: Kierownik Internatu
0 3
Jolanta Stolarczyk Stanowisko: Kierownik gospodarczy
Email:
0 4